Liên hệ

Trường Tiểu học Ngô Đồng

Địa chỉ: TDP 2, TT Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Phan Thị Thoa – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0934600062 – Email: tieuhocngodonggiaothuy@gmail.com